Uppdatering

Hemsidan uppdateras regelbundet. Den senaste uppdateringen gjordes 20-03-15

Bakgrund

18 november, 2019 0

Varför utforska samarbetet i nätverkssamhället

Samhället kännetecknas allt mer av nätverk av individer. Individerna skapar mellan sig mer eller mindre [...]

Tillämpningar

25 november, 2019 0

De nya principerna

Under rubriken “tillämpningar” presenterar vi våra erfarenheter av hur det nya paradigmet kan [...]

Kunskapsabonnemanget

18 november, 2019 0

Prenumerera på vår kunskapsbas

Vi har samlat all dokumentation från våra femtio års arbete med samverkansfrågan på en särskild [...]

Filmer

18 november, 2019 0

Omtänket presenteras i Marias filmer

Många av de resonemang som behöver föras kring dagens samverkansfrågor kräver att man tar en annan [...]

Om oss i Samarbetsdynamik

18 november, 2019 0

Samarbetsdynamik har fyllt 50 år

Samarbetsdynamik AB startades 1969 av Bengt-Åke Wennberg för att arrangera det som då kallades [...]

Senaste publiceringen

21 februari, 2020 0

Föranalys inför samtal om effektiv modern utbildning

Samhandling och lärande partnerskap ger effektivare utbildningsstrategier 1970 utkom Alvin Toffler med boken [...]

Just nu arbetar vi med

4 februari, 2020 0

Ett kompletterande arbetsliv – i gränslandet mellan Ideella insatser, Offentlig sektor och Näringslivet

Vi delar oron med många ­– både företagare och anställda – över alla de förlegade antaganden om hur det aktuella arbetslivet fungerar som nu förekommer i den offentliga diskussionen om tillväxt och hållbar utveckling, Antaganden som visat sig vara orealistiska och missvisande.  Listan över storskaliga men ineffektiva interventioner, allt sämre lokal ekonomi, allt tyngre [...]

Texter under bearbetning

4 februari, 2020 0

Forskning för förbättrade samhandlingar

Vi bedömer att verksamheter och andra sociala grupperingar fungerar om deltagarna känner arbetet [...]

Bengt-Åkes Blogg

20 november, 2019 0

Bengt-Åkes Blogg

Bengt-Åke skriver en blogg som publiceras då och då och som kommenterar dagshändelser i ljuset av vårt [...]

Chatta med oss

20 november, 2019 0

Chatta med oss

Om vi sitter vid datorn – vilket händer då och då – kan du chatta med oss. Se bubblan längst ner till höger på [...]