Varför utforska samarbetet i nätverkssamhället

Samhället kännetecknas allt mer av nätverk av individer. Individerna skapar mellan sig mer eller mindre formaliserade grupperingar som formas, omformas eller upplöses i allt snabbare takt. Gemenskaper bildas utifrån kraven på samarbete för att skapa den materiella välfärd vi behöver men också för att få tillgång till sociala värden, såsom känslan av identitet, jämbördighet, meningsfullhet, tillit och lycka. Därför är det angeläget att förstå den dynamik som krävs i de nu aktuella verksamheterna och hur den uppstår i vår tid. Detta är det sakområde som vi i företaget Samarbetsdynamik AB försökt förfina och utveckla.

En samverkan som INTE skapar synergi och INTE hushållar med gemensamma resurser medför en utarmning av livskvaliteten och en försämrad välfärd för alla berörda.

Vi har utifrån våra uppdrag och erfarenheter listat ett stort antal aktuella exempel där vi funnit att graden av synergi är låg – eller till och med negativ. Du kan ladda ner denna lista här.

Vi har dokumenterat ett stort antal bakgrundstankar till våra analyser, vårt arbetssätt och våra resonemang som du finner här