Vår tystande kultur

Karin Pihl skriver i sin ledare i GP 31 januari 2021 att Sverige präglas av en konsensuskultur. I en sådan vill man att alla skall ha samma åsikter och man ogillar konflikter. Detta är en möjlig position för frågor i vilka man kan formulera en bestämd sanning och tämligen tillförlitligt prognostisera ett givet utfall av de åtgärder man vidtar. Det är emellertid en omöjlig position om det som diskuteras handlar om att förändra det mänskliga interaktiva samspelssystemet.

Läs mer här