Tjänstesamhällets kriser

Vi arbetar just nu med att försöka belysa tjänstesamhällets kriser. Så som de nu behandlas inom politik och media döljer man deras faktiska karaktär. Man skyddar sig med resonemang som fungerar som paraply för att inte se verkligheten i vitögat.

Exempel på kriser som vi nu söker belysa:

  • Den påtagliga monetära resursbristen för att åstadkomma de tjänster som numera krävs på samhällets alla områden
  • Den tydliga bristen i effektivitet i utförandet av tjänsterna och svårigheten att sprida kunskap om “best practice” på området
  • De uppenbara misslyckandena att planera för en förändring av samhällsstrukturen som gynnar tjänster och få den accepterad av dem som berörs
  • Den förtroendekris som finns i förhållandet mellan elit, ledning och politiker och de aktuella medborgarna/medarbetarna och som beror av att man lovat för mycket
  • Den cynism och passivitet som växt fram hos en majoritet på grund av ständigt “tappade sugar” när man på initiativ av “staten” engagerat sig i aktuella frågor