Samtal som uppmärksammar skillnaden mellan teknisk/ naturvetenskaplig komplexitet och komplexiteten i mänskliga samspel

En organisation, Malmöakademin, har bjudit in till en digital konferens den 19 januari i år. Denna inbjudan har aktualiserat ett problem som jag i mina samtal om arbetsorganisation och samarbete har stött på ända sedan 1985. Då hade jag ett uppdrag för Svenska Mekanförbundet att tillsammans med Rune Fridlund och Heikki Saarinen försöka analysera varför Toyota kommit längre i produktutvecklingsarbetet än vi i Sverige. Det omtänk vi då försökte få till stånd strandade på komplexiteten. Jag har ända sedan dess utforskat och försökt förstå hur en förädring skulle kunna inträffa. Läs mina texter och bloggar på https://www.menvart.se

läs också bloggen på https://naetverkssamhaellet.se/Filerpdf/Bloggar/Bloggar2021/Blogg2101071.pdf