Professionalitetens betydelse

I min förra blogg refererade jag till Lisbeth Rydéns arbete med att utveckla kompletterande synsätt på organisatorisk och social arbetsmiljö. Jag, liksom Lisbeth, skiljer mellan den påverkan som den formella organisationen och dess hierarki, ansvarsgränser, officiella värdegrund, rutiner, regler och nyckeltal har på handlandet och den påverkan som det interaktiva samspelsystemet har på handlandet och därmed också på den organisering som uppstår.

Organiseringens värde och kraft hänger på deltagarnas professionalitet. Saknas denna kan både arbetsmiljön och kvaliteten på det man gör, bli lidande. Av Bentells och Wibergs rapport framgår vad som blockerar och vad som stödjer ett lärande som leder till en konstruktiv professionalitet.

Läs mer här