Normförändring

Insikten om att de sociala skeendena styrs av de enskilda deltagarnas egna, unika och självständiga val att göra som de gör innebär normer måste formuleras så att de är kongruenta med denna tanke. Det går exempelvis inte längre att hävda att en överhet skall ordna så att allas krav skall tillgodoses. Det ansvar som tidigare tilldelats överheten måste delas av alla de som påverkar de sociala sammanhang som vi som individer deltar i. Vi måste alla som medmänniskor ta ställning till vilka normer som kan bidra till ett för oss alla bra eller dåligt samhälle. Vilka krav är rimliga att ställa på ”kollektivet”?  Vilka rättigheter motsvaras av vilka skyldigheter?  Det måste diskuteras och utforskas.

Denna text kan laddas ner som pdf här

https://samarbetsdynamik.se/SD2021/Om-samspel/Normförändring2.pdf