Kursbok 1

1998 genomförde vi en kurs på Grundsund där vi presenterade de nya utgångspunkter för att samtala om sociala skeenden som vi då arbetat fram och som vi senare använt för att beskriva och systematisera erfarenheter från goda exempel som visat sig vara både effektiva och erbjudit en god arbetsmiljö. I denna första sammanfattning finns i stort sett alla de nya utgångspunkter vi senare vidareutvecklat nämnda.

Vid denna tid trodde vi och andra att de goda exempel och de resonemang vi senare har fört fram skulle medföra att arbetslivet och samhället förändrade sig i denna riktning. Så har inte blivit fallet. Skälet till detta har vi haft anledning att återkomma till i många senare skrifter och bloggar.

Den kursbok som blev ett resultat av samtalen i Grundsund kan laddas ner här.