Interaktiva samspelssystem i praktiken

Den 25 februari hade Finansförbundet ett webbinarium med Lisbeth Rydén om hennes avhandling ” Diskursiv arbetsmiljö : Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö”. Lisbeth introducerade sig som ”organisationskonsult” vilket gladde mig eftersom det varit min yrkestitel i femtio år. Hon fick i seminariet frågan: ”Hur ser Du på begreppet organisation”. Lisbeth svarade att hon skiljer på organisation och organisering. De flesta tänker sig organisation som en slags konstruktion av olika rutor som delar upp ansvarsområden, en hierarki som bestämmer vem som är ansvarig för vad och fattar beslut, en värdegrund som alla skall följa och rutiner och regler och nyckeltal som, om de följs, skall leda till att verksamheten utför det den förväntas utföra. Att kunna urskilja organiseringen ger ett helt annat perspektiv.

Läs mer här