Om Samarbetsdynamik och www.kunskapsabonnemanget.se

Denna hemsida fungerar inte med Explorer <9. Använd Firefox, Google Crome eller Safari. Läs denna information.

konferens1.jpg

Texterna på vår uppdaterade hemsida www.kunskapsabonnemanget.se är resultatet av vårt, Monica Hanes och Bengt-Åke Wennbergs, mångåriga tankearbete kring frågor med relevans för att förstå fenomenet samarbete. Vi har i samtal med klienter, vänner, kollegor och forskare intresserat oss för det som skulle kunna sammanfattas som organisationens mänskliga sida. Vi har med tiden funnit att just denna sida av samarbetsfrågorna bör beskrivas av teorier som karaktäriserar samarbetet som interaktiva fenomen – snarare än av framställningsformer som refererar till individuell moral, värderingar, personlighet och statistiska samband.

 

 Dessa senare framställningsformer osynliggör nämligen viktiga sociala mekanismer som man också borde ta hänsyn till. Dessa mekanismer är intuitivt kända, men obeaktade i samtal om samverkan i organisationer. Genom att dessa mekanismer undanträngs i samtalen kan makthavares resonemang och åtgärder bli obegripliga, otydliga och irrelevanta. Maktmissbruk och korruption kan breda ut sig.

Det visar sig nu att just interaktiva fenomen får allt större betydelse i vår moderna värld, icke minst när det gäller så kallade professionella organisationer och tjänsteleveranssystem. Vi står därför inför en omslagspunkt där andra resonemang än vi tidigare använt visar sig mer relevanta för att förstå samarbetets natur än de gamla. Skulle dessa nya resonemang bli mer kända skulle fler människor, var för sig, kunna agera konstruktivt och skapa en bättre värld för oss alla.

 För att kunna ta hänsyn till de interaktiva fenomenen mer än vad man gör nu måste dock uppmärksammas att människan som individ och art har speciella sociala egenskaper, bland annat en social känslighet, en social responsibilitet och en språkförmåga, som bestämmer samspelet med andra människor. Dessa egenskaper tar sig uttryck i försök att söka gemenskap och forma sig en självbild genom interaktionen med andra.

Daniel N Stern, professor i psykologi vid universitetet i Geneve har i boken "Ögonblickets psykologi" kallat konsekvenserna av denna drivkraft "en intersubjektiv väv" som vi inte kan undfly. Det är denna dimension som nu blir allt viktigare i samhället. Kring de teman som dykt upp i, och inför våra samtal, har vi som en dokumentation både före och efter samtalen skrivit mängder av texter. Ofta inom ramen för ett regelrätt uppdrag. Uppdragen har varit inom både privat, offentlig och ideell sektor. Texterna är en biprodukt för att – inledningsvis mest för oss själva – reda ut alla de olika frågor, som tack vare fenomenens tidigare obeaktade natur, har dykt upp under resans gång, men där tiden i själva uppdraget inte medgett en tillräckligt omfattande fördjupning. Nu har vi samlat och redigerat de bästa av dessa texter – och de som vi fortfarande bedömt vara aktuella – på kunskapsabonnemangets hemsida. Vi räknar med att inom ramen för vår verksamhet föra många flera sådana samtal och skriva många fler texter kring de arton påståenden som finns på www.kunskapsabonnemanget.se.

Vill Du bidra till vårt nu aktuella arbete kan Du höra av Dig direkt till oss.

Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Denna information kan laddas ner som pdf här

 

 

Fördjupade resonemang finns i vår abonnemangsrapport 129

 

Vill Du ta ställning till hur olika förslag som förs fram av kolleger och chefer skulle kunna påverka Din egen situation och Er samverkan i Din verksamhet finner Du fördjupande resonemang i vår abonnemangsrapport 129.

Resonemangen har hämtats från våra många samtal i arbetslivet och har prövats mot aktuell forskning. Det innebär att Du själv inte måste plöja igenom massa text för att få stöd för Dina tankar.

Skriv och beställ av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Wennbergs vänner

Wvbild

Till Bengt-Åke Wennbergs 80-jubileum publicerade vänner, kunder och samarbetspartners en bok med egna separata texter om hur det varit att från 30 år och fram till nu samarbeta med Bengt-Åke och Samarbersdynamik enligt de princper som beskrivs på denna hemsida. Boken kan laddas ner som pdf här.

Brevväxla gärna med oss

Aktuella artiklar i vår kunskapsplattform

Besökare

Vi har 18 besökare och inga medlemmar online