Förslag till spelregler för utforskande samtal

Denna hemsida fungerar inte med Explorer <9. Använd Firefox, Google Crome eller Safari. Läs denna information.

konferens1.jpg

Vi menar att det skrivande och de dialoger som krävs för att skapa en effektiv och konstruktiv verksamhet, och ett gott samarbete, växer fram i ett speciellt klimat. Språkbruket i detta goda klimat verkar skilja sig från språkbruk och analyser som bygger på en normativ framställningsform. Denna mycket vanliga framställningsform har vuxit fram ur upplysningstiden. Den är numera så inarbetad att man tar den för given utan att närmare reflektera över den. Därför blir många offentliga debatter och erfarenhetsutbyten meningslösa och ofta kontraproduktiva. Många tystnar och känner sig kränkta. En viktig egenskap hos de goda samtal vi ovan refererar till är att de som deltar i dem har ambitionen att alla skall komma till tals och att allas observationer och erfarenheter skall komma till sin rätt.

 

Detta blir inte fallet om man använder den invanda normativa framställningsformen. När vi i rubriken använder begreppet spelregler så vill vi därmed fästa uppmärksamheten på att det också i ett samtalande, vare sig man skriver eller talar, rör sig om ett samspel – ett gemensamt och jämställt handlande – snarare än ett individuellt. Nästan alla samtal man hamnar i präglas emellertid numera av den normativa framställningsformen. Att ge sig huvudstupa in i sådana meningsutbyten resulterar ofta i gräl och motsättningar och i att många tystnar och känner sig marginaliserade. För att man trots allt skall kunna bryta in i och påverka ett normativt samtalsklimat måste man förbereda sig noga eftersom det handlar om att hitta andra referenspunkter. Man måste därför få pröva sin argumentation bland vänligt sinnade samtalspartner.

Först då kan man generera den kunskap man behöver för att i en öppen diskussion göra sina erfarenheter gällande. När vi systematiskt utforskat framställningsformen i sådana vänligt sinnade samtal har vi funnit att de präglas av att man ser den situation eller den fråga som man behandlar som ett unikt "fall". Om man nämligen gemensamt ser på den situation man befinner sig i, som ett fall som aldrig inträffat tidigare, så är allas observationer, av det skeende man betraktar, jämställda. Däremot kan tolkningar, slutsatser och slutledningar inför framtiden gemensamt prövas och diskuteras. För att åstadkomma detta är det viktigt att föra välgrundade samtal. Vår kollega Dan Gullmander formulerade inför en seminarieserie vi genomförde ett antal "regler" för den yttre formen för sådana samtal:

  • • Att man kan få utrymme att lägga ut texten så väl att det man vill framföra åtminstone är tillräckligt underbyggt innan man passar frågan vidare och samtidigt håller det öppet att man utifrån hur andra responderar får och kan fylla i och korrigera
  • • Att man också bemödar sig att sätta sig in i andras frågor men samtidigt inte agerar undfallande för egna
  • • Att man verkligen sätter axeln till att vända och vrida på så många saker man orkar och förmår hålla hjärnan så pass kall att man kan inse att de riktigt stora frågorna aldrig blir klara men möjligen klarare. Men att man också försöker ta ner resonemang till att beröra den egna platsen/praktiken så att inte frågorna i allt för hög grad flyttas till övergripande plan – både organisatoriskt och förklaringsmässigt
  • • Att man tillåter sig och andra ha fel, får ta om och pröva igen
  • • Att man erkänner för sig själv och andra att man också kan tappa fokus, intresse och engagemang och i detta är det både uttalat och outtalat ett fritt och i alla bemärkelser frivilligt samtal • Att det måste vara både önskvärt och tillåtet att ”tänka högt” hur lite det kanske än verkar ha med saken att göra. Men att det så långt som möjligt uppfattas som välvilja gentemot både frågan och övriga
  • • Att det också är okey att ingripa mot sådant man inte förstår eller inte håller med om och att det i första hand förstås som att man agerar för frågans bästa och inte med onda avsikter mot deltagarna i samtalet.

 

Fördjupade resonemang finns i vår abonnemangsrapport 129

 

Vill Du ta ställning till hur olika förslag som förs fram av kolleger och chefer skulle kunna påverka Din egen situation och Er samverkan i Din verksamhet finner Du fördjupande resonemang i vår abonnemangsrapport 129.

Resonemangen har hämtats från våra många samtal i arbetslivet och har prövats mot aktuell forskning. Det innebär att Du själv inte måste plöja igenom massa text för att få stöd för Dina tankar.

Skriv och beställ av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Wennbergs vänner

Wvbild

Till Bengt-Åke Wennbergs 80-jubileum publicerade vänner, kunder och samarbetspartners en bok med egna separata texter om hur det varit att från 30 år och fram till nu samarbeta med Bengt-Åke och Samarbersdynamik enligt de princper som beskrivs på denna hemsida. Boken kan laddas ner som pdf här.

Brevväxla gärna med oss

Aktuella artiklar i vår kunskapsplattform

Besökare

Vi har 6 besökare och inga medlemmar online