Från röda till gröna grundantaganden

I möten och samtal som jag deltagit i – även mellan medarbetare längst ner i hierarkin – fastnar man ofta i vad chefer och ledning borde göra för att ”få de underställda att…”. Det kan röra sig om allt möjligt från att de skall bli mer ”självstyrande” till att de i högre grad skall anpassa sig till verksamhetens värdegrund och bidra bättre till fullföljandet av verksamhetens affärsidé. Chefers och stabers insats blir då att se till att detta händer. Jag menar att man då bygger resonemangen på det jag i mina två tidigare bloggar kallat röda grundantaganden.

Av lång erfarenhet kan jag konstatera att varje sådant försök att utifrån och uppifrån påverka individernas samspel med varandra ständigt misslyckas – vilken metod eller strategi man än använder. Man kan visserligen påverka enskilda individer så att dessa kan parera en yttre påverkan ­men man kan inte påverka samspelet natur – det som ofta kallas verksamhetens kultur. Därför återkommer samma typ av problem om och om igen och förvärras om man inte tillämpar gröna grundantaganden och lär sig analysera samspelet systemiskt.

Läs mer här.