Omtänket presenteras i Marias filmer

Många av de resonemang som behöver föras kring dagens samverkansfrågor kräver att man tar en annan utgångspunkt än den som präglar dagens så kallade doxa (så som man pratar). Maria Andrén har i korta filmer på fem till sju minuter försökt beskriva dessa annorlunda utgångspunkter  utifrån vårt material och vårt arbete. Fimerna är tänkta som ett underlag för samtal om dessa frågor i vilka man gemensamt undersöker de skillnader som finns tänkandet om dessa frågor både mellan deltagarna och mellan deltagarna och de resonemang som presenteras i filmerna. Fler filmer är under produktion.

De kommer i framtiden att publiceras på Marias egen hemsida. Du kommer att kunna länka till dem och kommande filmer också från vår hemsida. De sex just nu färdiga filmerna finner du här.