Dialogisk kommunikation skulle kunna göra det möjligt att öka värdet av kunnande, kreativitet och initiativkraft i våra samspel.

Det fysiska förtryck och begränsning som finns i samhället verkar vara kopplat till att vi är bundna till en monologisk kommunikationsform. Bloggen beskriver ett alternativ – en dialogisk kommunikationsmodell. Vad skulle hända om vi använde oss av den i stället. Läs mer här.