Det interaktiva samspelandets funktion och betydelse

I min förra blogg ville jag uppmärksamma att de flesta samtal om samarbetets dynamik var fast i en olämplig tankestruktur (HPR) hämtad från industrisamhällets förutsättningar. Denna blogg handlar om möjligheten för envar av oss att genom ett alternativt perspektiv på det interaktiva samspelet få en ökad förståelse för det och därmed också större möjligheter att kunna påverka det.

I ett interaktivt samspelssystem medverkar varje aktör – vare sig denne är passiv eller aktiv – till att det blir som det blir. Varje aktör är fri och kan självständigt välja vad denne gör utifrån så som denne förstår det system man agerar i och vilka möjligheter som man då har att som individ påverka det.

Läs mer här