Den riskfyllda och olämpliga fokuseringen på överhetens åtgärder

För mer än 25 år sedan var vi under några år engagerade i kursen om arbetsorganisation och arbetspsykologi vid Högskolan i Väst. Vid ett tillfälle bjöd vi in nestorn inom psykosocial arbetsmiljö, Gunnela Westlander. I samtalet med studenterna frågade hon retoriskt varför all forskning riktade sig till ledningen och inte till alla de som medverkade operativt i organisationer och samhälle. Det är en naturlig fråga att ställa för den som ägnar sin forskning åt psykosocial arbetsmiljö.

Vi har ställt oss samma fråga. Och den har visat sig ha ett mycket vidare tillämpningsområde än vi då tänkte oss. Det visade sig att vi upptäckte en fundamental skillnad mellan det vi kallat röda och gröna grundantaganden. De röda förekommer ymnigt i analyser och åtgärdsförslag i mainstream medan de gröna är ett bättre och mer rättvisande alternativ. Läs mer här.