Principer

Den snabba samhällsförändringen och framväxten av komplexa kontexter har medfört att de modeller och koncepts som sedan närmare hundra år legat till grund för management och governement inte längre kan anses vara giltiga.

Den ekonomi- och regelstyrning som tidigare var lämplig begränsar allvarligt den självständighet och frihet som människor i dag ser som nödvändig för att hantera de situationer som nu uppstår. Därför är verksamheter och samhällen som bygger sin styrning på statiska arbetsmodeller i en allvarlig kris.

De standardiserade modeller – och auktoritära lösningar – man i dag förtvivlat söker efter för att hantera dagens komplexa verklighet fungerar inte. Detta beror på att varje verksamhet och varje samverkanstillfälle numera måste uppfattas som unikt. Människorna i det samspel som krävs är var för sig unika och behöver gemensamt lösa uppkommande situationer på sitt sätt.

Det går heller inte att som förr rakt av kopiera framgångsrika mönster för att skapa framgång. Var och en medarbetare måste förstå och lära av de resonemang och analyser som de personer gjort som tillsammans lyckats skapa framgångsrika samverkansmönster.

Begreppet “goda exempel” leder ofta till en ytlig yttre kopiering av vad andra gjort. I verkligheten måste det konkreta görandet anpassas till situationen. Det kan inte standardiseras. För att undvika detta missförstånd talar vi istället om principer. Principer är generella i meningen att de kan tillämpas på många olika situationer och i många olika sammanhang.