Försök

En av de svårigheter med att sprida de erfarenheter som redovisas under rubriken “tillämpningar” är att dessa beskrivs och tolkas inom ramen för det gamla paradigmet. Därmed missförstås ofta de bärande principerna som ligger bakom hur försöken designats. Detta gör att alla försök att “härma” vad som gjorts i de ”goda exemplen” kommer att misslyckas – och de lyckade resultaten misstänkliggöras.
I den mån det efter hand kommer att komma exempel som också beskrivs utifrån ett samarbetsdynamiskt paradigm så kommer vi att försöka redovisa dem under denna rubrik.