Nya texter

Här publiceras nytllkomna texter som är under arbete och granskning i nätverket. De skall därefter läggas på kunskapsabonnemangsidan. De ligger kvar under den tid de bearbetas och diskuteras. Om de inte finns kvar vid ett senare besök så kan Du hitta den slutredigerade texten på www. kunskapsabonnemanget.se