Marias filmer

Ett sätt att beskriva det arbete som Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane gjort inom ramen för Samarbetsdynamik AB är genom ett antal filmer. Dessa kondenserar några centrala teman. De kan ses som komplement till de texter som publicerats men kanske också som ersättning för dessa.