Studiecirkelprincipen

De uppdrag Samarbetsdynamik har gjort när det gäller människors samverkan i dagens moderna verksamheter har visat att ett samverkansmönster först kan ändras om det kan påtalas vilka negativa effekter ett visst specificerat samspel har eller kan få. Detta betyder att samtalet i verkliga situationer måste knyta an till vad som händer ”här och nu” och enskilda personers agerande i detta nu.

Eftersom man alltid måste ”gissa sig till” de andras resonemang och bevekelsegrunder för att de gör som de gör är risken stor att sådana påtalanden blir missvisande och uppfattas hotande och kränkande. Detta blockerar då den förändring som vore önskvärd.

En viktig princip för Samarbetsdynamiks samtal och möten har därför varit att de på samma sätt som för studiecirklarna under folkbildningstiden skall kännas så trygga som går och vara fria och frivilliga. Detta betyder att vi i mötet undviker varje form av styrande struktur. Efter ett kort inspel är ordet fritt och samtalet får styra sig självt. Temat är under arbete. Vi kommer här att presentera några av våra erfarenheter av sådana samtal och hur denna arbetsform fungerar.