Paradigmbegreppet

Begreppet “paradigm” lyftes fram av fysikern och vetenskapsteoretikern Thomas S Kuhn. Han menar att  ett paradigm betecknar en förebild, ett idealexempel eller mönster för mänsklig samverkan. När flera individer anpassar sig till och följer ett sådant mönster bildar de en social gemenskap. Genom att de följer samma paradigm blir deras handlande begripligt för varandra. De kan då inom ramen för paradigmet anpassa sig till varandra, utveckla nya kunskaper om sin verklighet samt förutse varandras agerande.

Vi hävdar att vi står mitt i ett paradigmskifte. Under de senaste hundra åren har våra kunskaper om naturen vidgats enormt, vår teknik har nått fantastiska höjder och våra erfarenheter av sociala skeenden har på gott och ont gjort oss mer uppmärksamma på människans roll i världen och hennes inflytande på sin situation. Detta skifte är inte långsamt och glidande utan har karaktären av ett revolutionärt språng.