Doxan

Doxa är ett begrepp som vi lånat från retoriken. Vi använder begreppet för att beteckna det som vi i vanliga samtal uppfattar som rimligt och “tro”-värdigt. Alltså det vi vanligen menar när vi säger vad vi säger.
Begreppet doxa är viktigt eftersom doxan skiljer sådant som är begripligt och möjligt att samtala om från sådana erfarenheter som vi saknar ord för att beskriva och där meningen med orden inte räcker till.
Filosofen Mats Rosengren refererar exempelvis i sin bok ”Doxologi” från 2002 till bakteriologen Ludwig Fleck och påpekar att det som kan ses i ett mikroskop blir obegripligt för den som inte har en susning om vad det är för fenomen som man skall leta efter. Det är bara de som är vana vid mikroskopet, och har ord och begrepp för vad man kan se i det, som kan samtala om de fenomen som där visar sig. Detta språkliga faktum förklarar varför vi inte kan komma till tals om vissa betydelsefulla skeenden i vår tid.