Bengt-Åkes Blogg

Jag – Bengt-Åke – skriver en blogg som publiceras då och då och som kommenterar dagshändelser i ljuset av behovet av ett nytt paradigm. Vill du prenumerera så tag kontakt med oss per mail så ordnar vi det. Du hittar bloggarna på www.menvart.se och du når Bengt-Åke på bengt-ake.wennberg@samarbetsdynamik.se.

Inom sociologin har man redan sedan andra hälften av 1900-talet definierat sociala system som de mönster som individer bildar med varandra på grund av sina relationer, sina föreställningar om varandra och om samspelet som helhet. Man har därvid använt systemiska resonemang för att förstå skeendet. Hur systemet fungerar och vilka konsekvenser dess skeende leder till. Vi vet att tillståndet i sociala system inte förändras av åtgärder och ingrepp ”utifrån” eller beskrivningar om hur de borde ordnas för att vara effektiva. De förändras alltid inifrån. Detta handlar denna blogg om.

Läs mer här.

Vill du få en överblick av alla våra publicerade bloggar och hela vårt omfattande material så finner du detta på denna länk