Bakgrundstankar

Vi som arbetar med samverkansfrågor har problem med att analyser och samtal som förs om denna aspekt av tillvaron använder sig av tankemönster och språkbruk – en doxa – som är hämtad från naturvetenskap och teknik. Detta gäller märkligt nog också huvuddelen av den forskning som sker på vårt eget område. Detta trots att fenomenet mänsklig samverkan dramatiskt skiljer sig från de fenomen som förekommer inom naturvetenskap och teknik. Vi har lagt ner mycket möda på att försöka definiera denna skillnad och undersöka hur samtal inom detta fält skulle kunna bli mer konstruktiva och handlingsinriktade.

I arbetet med dessa frågor har vi utgått från en del grundläggande tankar som vi sorterat i ett antal kategorier. Du kan ta del av våra tankar genom att klicka på nedanstående länkar.

  1. Paradigmbegreppet
  2. Utgångspunkter
  3. Komplexitet
  4. Doxan
  5. Handla och göra
  6. Studiecirkelprincipen
  7. Partnering