Start

Denna hemsida fungerar inte med Explorer <9. Använd Firefox, Google Crome eller Safari. Läs denna information.

konferens1.jpg

En serie på tio bloggar om hur komplexa kontexter skapar oreda i debatten och hur denna villrådighet kan motverkas har nu publicerats i en rapport som kan beställas från oss.

 

Den serie bloggar som nu pågår handlar om den nya doxa som behövs för att skapa välgrundade samtal i verksamheter och samhälle.

Du kan läsa bloggen här www.bengtharry.me

 


Samarbetsdynamik AB är ett företag som arbetar med att ta fram, sammanställa och sprida den kunskap om organisationens mänskliga sida, som efterfrågas i praktiken. Vi medverkar också i projekt och i samtal i grupper, där man vill diskutera verksamhetens organisering och sätt att fungera. Vi utgår från det faktum att människan är en fri och självständig aktör som måste anpassa sig till ett nätverk av andra fria och självständiga aktörer. Denna utgångspunkt förändrar radikalt de förgivettaganden som vanemässigt ligger till grund för samtal, analyser och överläggningar om organisering och samverkan – såväl som den lämpliga hanteringen av kriser och motsättningar.

Vår erfarenhetsgrund och våra resonemang och analyser bygger på konkreta exempel på interaktiva mönster som beskrivits för oss genom människors erfarenheter av samspelet i sin verksamhet. Vi behöver fortlöpande ha kontakt med många människor, som kan ge oss underlag till sådana exempel och berätta om sin bild av arbetslivets aktuella problematik – och de svårigheter de möter i dagens verksamheter som de behöver kunna hantera. För arbetet i höst har vi sammanfattat våra femtioåriga erfarenheter av denna fråga och vill gärna diskutera dessa med Er som tar del av vår hemsida och vår blogg. Vi har öppet hus den 14:e i varje månad utom sommartid.

Många, som vi just nu möter, tycker att de samarbeten man försöker etablera inte fungerar särskilt bra. Det tycks gälla både i arbetslivet och i andra grupperingar. Genom att ansluta er till vårt nätverk och delta i samtalen – via mailväxling med oss på den här webbsidan och/eller genom att träffa oss personligen – kan vi tillsammans försöka utforska vari svårigheterna egentligen ligger och därmed bidra till arbetslivets utveckling.

Delta i vårt utforskande – hjälp oss alla att förstå

Vi menar att när arbetsliv och samhälle förändras – och när nya kunskaper om de sociala fenomenens natur kommer fram – så krävs att även de vardagliga resonemangen kring olika frågor transformeras i enlighet med detta. Annars blir det svårt att förstå det som händer runt oss.

Då kan vi heller inte förklara för varandra vad vi nu upplever som konstruktiva handlingar – och varför vi uppfattar att vissa administrativa lösningar bara gör saken värre. Då tystnar samtalen på arbetsplatsen och frustrationen över att inte komma till tals eskalerar till gräl och konflikter.

Dina erfarenheter och dina exempel behövs nu för att nedanstående problemområden skall bli tillräckligt konkret och allsidigt belysta. Med detta som grund hoppas vi att vi gemensamt kan hitta de nya resonemang och förklaringsmodeller, som uppenbarligen nu behövs.

Skriv gärna till oss!  Vi kommer att svara så fort vi kan. Inga berättelser kommer att föras vidare förrän du och vi är överens om att det är OK.

                                         Samtala med oss om:

Meningslösa möten

Professionella aktörer tycker ofta att arbetsplatsmöten blir intetsägande och meningslösa. De omvandlas tll informationstillfällen. Deras påpekanden om professionella brister får ingen effekt eller rinner ut i sanden. Vill Du samtala med oss om detta så skicka gärna ett email till oss.

Forskningens ofrihet

Den kvalitetssäkring som finns i den akademiska världen medför en stark konservatism som blockerar nytänkande och möjligheter för innovativa forskare att få gehör för sådana upptäckter och erfarenheter som inte tillhör mainstream. Vill Du samtala med oss om detta så skicka gärna ett email till oss.

Kunskapsdilemman

I många fall kan professionella aktörer konstatera att de åtgärder och aktiviteter som man måste genomföra leder till ett motsatt resultat mot vad som har förespeglats och vad som är önskvärt. Vill Du samtala med oss om detta så skicka gärna ett email till oss.

Utvärderingar

Professionella aktörer finner ofta att utvärderingar som görs blir triviala, missvisande och missförstådda. Viktiga och angelägna verksamheter kan läggas ner medan andra av populistiska skäl får finnas kvar. Vill Du samtala med oss om detta så skicka gärna ett email till oss.

Professionell integritet

I alla tjänsteleveranssystem är relationen mellan personalen i "fronten" och kunden viktig. Många så kallade "reformer" och uppföljningssystem försvårar dessa relationer och försämrar servicen. Vill Du samtala med oss om detta så skicka gärna ett email till oss.

Identitetshot

Av många olika skäl kan man plötsligt upptäcka att man inte längre är efterfrågad trots att man tidigare varit uppskattad och väl ansedd. Man blir osynlig precis som uven på bilden. Vill Du samtala med oss om detta så skicka gärna ett email till oss.

Läs mer i våra artiklar i Kunskapsabonnemanget

På webbsidan www.kunskapsabonemanget.se har vi samlat de texter som vi skrivit kring de olika resonemang som vi fram till nu 2013 mött i samtal och uppdrag. De är sorterade inom ramen för arton olika påståenden som vi menar kan förändra samarbetet i arbetslivet. Ladda ner en sammanfattande text –  "18 påståenden som kan ändra samarbetet i arbetslivet" här"

På webbsidan kunskapsabonnemanget presenterar vi också alla våra rapporter och ett urval artiklar och texter från vår mycket uppskattade vän Jose Luis Ramírez.
Läs mer om Samarbetsdynamik och hemsidan kunskapsabonnemanget här

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Fördjupade resonemang finns i vår abonnemangsrapport 129

 

Vill Du ta ställning till hur olika förslag som förs fram av kolleger och chefer skulle kunna påverka Din egen situation och Er samverkan i Din verksamhet finner Du fördjupande resonemang i vår abonnemangsrapport 129.

Resonemangen har hämtats från våra många samtal i arbetslivet och har prövats mot aktuell forskning. Det innebär att Du själv inte måste plöja igenom massa text för att få stöd för Dina tankar.

Skriv och beställ av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Wennbergs vänner

Wvbild

Till Bengt-Åke Wennbergs 80-jubileum publicerade vänner, kunder och samarbetspartners en bok med egna separata texter om hur det varit att från 30 år och fram till nu samarbeta med Bengt-Åke och Samarbersdynamik enligt de princper som beskrivs på denna hemsida. Boken kan laddas ner som pdf här.

Brevväxla gärna med oss

Aktuella artiklar i vår kunskapsplattform

Besökare

Vi har 12 besökare och inga medlemmar online